ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.net
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.org
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.biz
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.info
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.ir
12,000تومان
1 سال
12,000تومان
1 سال
12,000تومان
1 سال
.co
113,000تومان
1 سال
113,000تومان
1 سال
113,000تومان
1 سال
.asia
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.ws
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.name
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
.us
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.eu
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.uk
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.mobi
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.in
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.cn
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.cc
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.me
107,000تومان
1 سال
107,000تومان
1 سال
107,000تومان
1 سال
.tv
113,000تومان
1 سال
113,000تومان
1 سال
113,000تومان
1 سال
.tw
113,000تومان
1 سال
113,000تومان
1 سال
113,000تومان
1 سال
.ایران
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.net.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.org.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.ac.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.gov.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.id.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.sch.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.co.uk
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.co.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains