طراحی سایت

 • Primary

  3,000,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • اولیه گرافیک
  • آموزش مدیریت وب سایت آموزش ها
  • مطالب و دسته بندی، گالری و عکس ها، فهرست منوها، عضو گیری و مدیریت کاربران امکانات مدیریت سایت
  • ندارد بهینه سازی / سئو seo
  • ندارد ریسپانسیو / نسخه موبایل
  • ندارد آمارگیر بازدید
  • ندارد فروشگاه آنلاین
 • Standard

  4,500,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • گرافیک انتخابی گرافیک
  • آموزش مدیریت وب سایت آموزش ها
  • مطالب و دسته بندی، گالری و عکس ها، فهرست منوها، عضو گیری و مدیریت کاربران امکانات مدیریت سایت
  • بهینه سازی پایه ای سایت بهینه سازی / سئو seo
  • دارد ریسپانسیو / نسخه موبایل
  • دارد آمارگیر بازدید
  • ندارد فروشگاه آنلاین
 • Advanced

  9,000,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • گرافیک اختصاصی گرافیک
  • آموزش مدیریت وب سایت آموزش ها
  • مطالب و دسته بندی، گالری و عکس ها، فهرست منوها، عضو گیری و مدیریت کاربران امکانات مدیریت سایت
  • بهینه سازی پایه ای سایت بهینه سازی / سئو seo
  • دارد ریسپانسیو / نسخه موبایل
  • دارد آمارگیر بازدید
  • دارد فروشگاه آنلاین