هاست لینوکس ویژه

 • PNLH-8

  • 100 مگابایت میزان فضا
  • 8 گیگابایت پهنای باند
  • ندارد افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-9

  • 250 مگابایت میزان فضا
  • 12 گیگابایت پهنای باند
  • 1 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-10

  • 500 مگابایت میزان فضا
  • 25 گیگابایت پهنای باند
  • 2 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-11

  • 1 گیگابایت میزان فضا
  • 40 گیگابایت پهنای باند
  • 4 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-12

  • 2 گیگابایت میزان فضا
  • 70 گیگابایت پهنای باند
  • 8 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-13

  • 5 گیگابایت میزان فضا
  • 120 گیگابایت پهنای باند
  • 10 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-14

  • 10 گیگابایت میزان فضا
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • 15 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل