هاست لینوکس معمولی

 • PNLH-1

  • 100 مگابایت میزان فضا
  • 4 گیگابایت پهنای باند
  • ندارد افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-2

  • 250 مگابایت میزان فضا
  • 7 گیگابایت پهنای باند
  • ندارد افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-3

  • 500 مگابایت میزان فضا
  • 12 گیگابایت پهنای باند
  • 1 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-4

  • 1 گیگابایت میزان فضا
  • 18 گیگابایت پهنای باند
  • 2 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-5

  • 2 گیگابایت میزان فضا
  • 30 گیگابایت پهنای باند
  • 4 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-6

  • 5 گیگابایت میزان فضا
  • 60 گیگابایت پهنای باند
  • 6 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNLH-7

  • 10 گیگابایت میزان فضا
  • 90 گیگابایت پهنای باند
  • 10 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل