نمایندگی هاست لینوکس (Reseller)

 • PNRLH-1

  • 5 گیگابایت میزان فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • ندارد افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNRLH-2

  • 10 گیگابایت میزان فضا
  • 30 گیگابایت پهنای باند
  • ندارد افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNRLH-3

  • 20 گیگابایت میزان فضا
  • 40 گیگابایت پهنای باند
  • 1 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNRLH-4

  • 40 گیگابایت میزان فضا
  • 60 گیگابایت پهنای باند
  • 2 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل
 • PNRLH-5

  • 70 گیگابایت میزان فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 4 دامین افزودن دامین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • Cpanel x3 کنترل پنل