سرور مجازی (VPS)

 • VPS1

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • ۱ هسته سی پی یو
  • ۵۱۲ مگابایت رم
  • 50 گیگابایت فضا
  • 300 گیگابایت پهنای باند
 • VPS2

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • 2 هسته سی پی یو
  • 1 گیگابایت رم
  • 100 گیگابایت فضا
  • 500 گیگابایت پهنای باند
 • VPS3

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • 2 هسته سی پی یو
  • 2 گیگابایت رم
  • 200 گیگابایت فضا
  • 1 ترابایت پهنای باند
 • VPS4

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • 4 هسته سی پی یو
  • 4 گیگابایت رم
  • 300 گیگابایت فضا
  • 2 ترابایت پهنای باند
 • VPS5

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • 4 هسته سی پی یو
  • 6 گیگابایت رم
  • 500 گیگابایت فضا
  • 4 ترابایت پهنای باند
 • VPS6

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • 6 هسته سی پی یو
  • 8 گیگابایت رم
  • 1 ترابایت فضا
  • 6 ترابایت پهنای باند
 • VPS7

  • هتزنر آلمان دیتاسنتر
  • 8 هسته سی پی یو
  • 12 گیگابایت رم
  • 2 ترابایت فضا
  • 8 ترابایت پهنای باند